Dom Polski

Rada Polaków w Diecezji Meath

Odpowiedzialny: Pan Roman Kruła

CZYTAJ WIĘCEJ
  • tel: 087-950-31-56

Polskie Stowarzyszenie „Credo”

Odpowiedzialny: Pan Tomasz Idzikowski

CZYTAJ WIĘCEJ
  • tel: 086-233-07-07

Polski Klub Myśli Patriotycznej

W naszej Diecezji działa również Polski Klub Myśli Patriotycznej, który organizuje spotkania, aby omawiać tematy dotyczące Polski współczesnej jak i naszej historii.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w spotkaniach Klubu, które odbywają się raz w miesiącu w Domu Polskim .
Serdecznie zapraszamy do wziecia udziału w dyskusji, podzielenia się swoją wiedzą na tematy przygotowywane na kolejne spotkania. Więcej informacji znajdziecie na stronie facebook-owej Klubu https://www.facebook.com/PKMPireland/.

Odpowiedizalny: Pan Maciej Mazurek

  • tel: 086-221-25-44

Polskie Szkoły w diecezji

Navan
Mullingar
Drogheda
Ashbourne

Koło Żywego Różańca

Przynależność do koła żywego różańca polega na codziennym odmówieniu dziesiątki różańca. W skład koła wchodzi 20 osób – tyle jest tajemnic różańcowych. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową. W II niedzilę miesiąca spotykamy się o 16.30 w St. Mary’s Church w Navan, aby wspólnie odmówić różaniec (przed mszą świętą w języku polskim).

CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkania Małżeńskie

Wszyscy chcący zawrzeć sakrament małżeństwa powinni zapoznać się z poniższymi informacjami.

CZYTAJ WIĘCEJ

Anonimowi Alkoholicy

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.
CZYTAJ WIĘCEJ

  • tel: 087-715-99-13
 

Zespoły Muzyczne

„The Ambers” – zespół działający od 11 lat. Założycielem była Pani Magda Makowska. Zespół działał w różnych składach, obecnie jest to zespół młodzieżowy. Młodzież prowadzą Pani Katarzyna Maciej i Anna Idzikowska. Odpowiedzialny za zespół w składzie „The Ambers” i Przyjaciele jest Pan Roman Kruła.

Zespół muzyczny z Kingscourt – grupa Przyjaciół z miasta Kingscourt, którzy już od kilkunastu lat wspólnie modlą się muzykując.

„Totus Tuus” z Droghedy – odpowiedzialnymi jest Pan Marcin Fabisiak i Przemysław Łozowski . Grupa muzykuje od 6 lat. Mają własne utwory na koncie.

Zespól muzyczny z Tullamore – prowadzącą zespół jest Pani Barbara Askuntowicz.

Muzykująca Rodzina z Mullingar – Pani Katarzyna i Krzysztof wraz z synami i innymi dziećmi muzykują, wspierając „The Ambers”.