Sakrament małżeństwa

Jedność i nierozerwalność małżeństwa płynąca z miłości oblubieńczej Chrystusa do Kościoła czyni także małżeństwo znakiem sakramentalnym. Każdy bowiem sakrament odczytuje się w potrójnym kluczu:  jako znak wspominający (signum rememorativum), uobecniający (signum representativum) i zapowiadający (signum prognosticum). W tym kontekście małżeństwo jawi się jako:
• pamiątka wielkich dzieł Bożych, o których z łaską Bożą małżonkowie mają świadczyć wobec swoich dzieci;
• uobecnienie, czyli dar łaski, by małżonkowie wprowadzali w życie miłość, która przebacza i darzy odkupieniem;
• zapowiedź przyszłego spotkania z Chrystusem.

WYTYCZNE ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

 • kapelan Polaków spisuje (jeśli ślub w Polsce również wysyła dokumenty) protokół przedmałżeński (najważniejszy dokument przed zawarciem ślubu spisany powinnien być 3 miesiące przed)
 • ślub można wziąć w diecezji Meath (możliwość w języku angielskim i polskim)
 • kursy przedmałżeńskie odbywają się w październiku i lutym
 • dokumenty organizujemy 6 miesięcy przed ślubem (nie wcześniej)
 • dokumenty nie muszą być tłumaczone na język angielski

DOKUMENTY DO ŚLUBU W POLSCE

 1. świadectwo chrztu świętego do ślubu (uwaga: nie starsze niż 6 miesięcy)
 2. kurs przedmałżeński
 3. letter of freedom z parafii irlandzkiej (uwaga: jeśli mieszkałeś w innym miejscu niż obecne dłużej niż 6 miesięcy, musisz mieć letter of freedom z tamtejszej parafii)
 4. letter of freedom od rodziców lub doroslego rdzeństwa, potwierdzające, że jesteś stanu wolnego (wzór w pliku do pobrania)
 5. dokument ślubu cywilnego, jeśli jest zawarty
 6. dokument rozwodowy, jeśli któraś ze stron wcześniej zawierała związek cywilny
 7. wyrok o stwierdzeniu nieważności sakramentu małżeństwa, jeśli któraś ze stron ma takowy
 8. dokładny adres parafii gdzie będzie ślub
 9. imię i nazwisko księdza proboszcza

UWAGA: jeśli nie ma ślubu cywilnego konieczne jest zgłoszenie się do Urzędu Stanu Cywilnego (jednej ze stron) i pobranie dokumentu stwierdzającego stan wolny (w trzech kopiach, podajemy go kilka dni przed ślubem księdzu proboszczowi)

DOKUMENTY DO ŚLUBU W DIECEZJI MEATH

 1. świadectwo chrztu świętego do ślubu (uwaga: nie starsze niż 6 miesięcy)
 2. kurs przedmałżeński
 3. letter of freedom z parafii irlandzkiej (uwaga: jeśli mieszkałeś w innym miejscu niż obecne dłużej niż 6 miesięcy, musisz mieć letter of freedom z tamtejszej parafii)
 4. letter of freedom od rodziców lub doroslego rodzeństwa, potwierdzające, że jesteś stanu wolnego (wzór w pliku do pobrania)
 5. dokument ślubu cywilnego, jeśli jest zawarty
 6. dokument rozwodowy, jeśli któraś ze stron wcześniej zawierała związek cywilny
 7. wyrok o stwierdzeniu nieważności sakramentu małżeństwa, jeśli któraś ze stron ma takowy

UWAGA: jeśli nie ma ślubu cywilnego koniecznie zgłąszamy się do odpwiednika USC – Civil Registration Office w swoim hrabstwie nie później jak 3 miesiące przed ślubem (UWAGA: traktują ten termin bardzo restrykcyjnie)

Sakrament pokuty

Sakrament pokuty i pojednania to spotkanie z żywym Bogiem w sytuacjach, w których potrzebujemy uwolnienia się z grzesznej przeszłości i umocnienia na drodze do świętości.
Kościół naucza, że owocne przeżycie sakramentu pokuty wymaga spełnienia pięciu warunków.

 1. rachunek sumienia – Chodzi tu nie tylko o skrupulatne „spisanie” win, ale też o odkrycie motywów własnego postępowania, żeby w przyszłości usunąć przyczyny grzechów. Rachunku sumienia warto dokonywać w oparciu o Pismo Święte, a głównym odniesieniem jest konfrontowanie własnego życia ze słowami i czynami Jezusa.
 2. żal za grzechy – Nie jest on wynikiem strachu przed karą. Lęk prowadzi nie do żalu, lecz – tak jak to miało miejsce w przypadku Adama – do ucieczki od Boga. Dojrzały żal za grzechy to owoc świadomości, że wtedy, gdy krzywdzę „siebie” lub „innych”, to największy ból zadaję Bogu, który „innych” i „mnie” kocha ponad wszystko.
 3. szczere wyznanie grzechów -Szczerość powinna dotyczyć nie tylko samego wyznania grzechów, ale też wyjawienia ich motywów. Z tym wiąże się często wstyd i wewnętrzny ból. Trzeba jednak pamiętać, że „bezwstydne” i „bezbolesne” wyznawanie grzechów jest przejawem niedojrzałości psychicznej albo chorej „pokory”. Spowiedź bowiem to nie „pralnia” grzechów, lecz pojednanie z Miłością po to, żebym mógł pojednać się z samym sobą i z bliźnimi.
 4. postanowienie poprawy – czyli szczera decyzja o zmianie na lepsze własnego życia. Odpuszczenie grzechów byłoby straconą szansą, gdyby nie wiązało się z podjęciem konkretnych działań w tym celu, by to postanowienie poprawy starać się zrealizować. Postanowienie poprawy powinno dotyczyć nie tylko zmiany poszczególnych zachowań, ale również dążenie do doskonalenia naszych więzi, wartości, ideałów, marzeń i aspiracji.
 5. Zadośćuczynienie – Sakramentalne rozgrzeszenie nie uwalnia od konsekwencji danego grzechu ani nie zwalnia z obowiązku zadośćuczynienia za popełnione krzywdy. Bóg przebacza nam grzechy, bo żałujemy za nie szczerze i postanawiamy się poprawić. Ale jednocześnie Bóg odsyła nas do bliźniego z obowiązkiem uczciwego zadośćuczynienia za wszystkie krzywdy, które mu wyrządziliśmy. Owocem dojrzałego przeżywania sakramentu pokuty i pojednania jest świadome i stanowcze kroczenie ku świętości, czyli do dojrzałej i ofiarnej miłości, mimo naszej niedoskonałości.