Sakrament pokuty

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ksiądz ci odpowie:
Na wieki wieków. Amen.
Teraz przeżegnaj się:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Ksiądz uczyni nad tobą znak krzyża i powie:
Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.
Odpowiedz:
Amen.

Przedstaw się teraz spowiednikowi:
Jestem uczniem klasy drugiej, do spowiedzi przystępuję pierwszy raz.
A już w następnych spowiedziach:
Jestem uczniem klasy…,
u spowiedzi ostatni raz byłem…,
zadaną pokutę odprawiłem, obraziłem Pana Boga następującymi grzechami.

Wyznajesz teraz swoje grzechy.

Gdy skończysz, powiedz:
Więcej grzechów nie pamiętam,
serdecznie za nie żałuję,
obiecuję poprawę i proszę cię, ojcze, o rozgrzeszenie.

Kapłan powie ci pouczenie, zada pokutę i rozgrzeszy tymi słowami:
Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą
przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna
i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów,
niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.
I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Odpowiedz:
Amen.

Potem z kapłanem możesz uwielbić dobroć Boga, który ci przebaczył:
Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.
Ty:
Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.
Ksiądz:
Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.
Ty:
Bóg zapłać, ojcu, za spowiedź.

Wstań, możesz ucałować stułę, pójdź do ołtarza, gdzie jest Bóg Żywy, i podziękuj Mu za przebaczenie.