PIKNIK RODZINY 2CZERWIEC (niedziela) godz. 13.00 – 16.00, DOM POLSKI, NAVAN
30 maja 2019
Czas pielgrzymiej drogi już niebawem! 8 czerwca (sobota)
Polacy całej Wyspy spotkają się kolejny raz u stóp Matki Bożej w
Knock.
Zapraszamy na II-ą Pieszą Pielgrzymkę Polaków do Knock.
Wyruszamy o godz. 7.30 rano z miasteczka Charlestown (około 23
km), planowane wejście o 14.00 do sanktuarium. Formuła
pielgrzymki dokładnie taka sam jak w Polsce.
Zgłoszenia kierujemy do Ks. Janusza na tel. 087-990-89-22 .
Uczestnik przed wyjściem na trasę musi podpisać deklarację
uczestnictwa. Osoby nieletnie tylko z opiekunem! Zapewniamy
opiękę służby drogowej, ratowniczej. Prowiant bierzemy ze sobą.
Zapraszamy na pielgrzymi szlak do Matki Bożej!
Uwaga: z Navan jest organizowany autokar.