KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – W STYCZNIU MODLIMY SIĘ O POKÓJ W EUROPIE I UKRAINIE.