KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – W LIPCU I SIERPNIU MODLIMY SIĘ O POKÓJ NA UKRAINIE I EUROPIE!