KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – intencja na październik: MODLIMY SIĘ o ustanie pandemii i ochronę naszych wspólnot oraz rodzin!

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
13 września 2020

MODLIMY SIĘ o ustanie pandemii i ochronę naszych wspólnot oraz rodzin!