KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – W MARCU MODLIMY SIĘ O POKÓJ W EUROPIE I UKRAINIE.