KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – WE WRZEŚNIU MODLIMY SIĘ O POKÓJ NA UKRAINIE I EUROPIE!