KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – MODLIMY SIĘ O NAWRÓCENIE DLA NAS SAMYCH I NASZYCH BLISKICH ORAZ PRZYGOTOWANIE SERC NA ŚWIĘTA WIELKIEJ NOCY..

SAKRAMENT POKUTY – WIELKI TYDZIEŃ
28 marca 2021

MODLIMY SIĘ O NAWRÓCENIE DLA NAS SAMYCH I NASZYCH BLISKICH

ORAZ PRZYGOTOWANIE SERC NA ŚWIĘTA WIELKIEJ NOCY.