KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – MODLIMY SIĘ O POKÓJ NA ŚWIĘCIE W 2021 ROKU ORAZ RYCHŁE USTANIE PANDEMII.

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2021 – WIZYTA W SKRÓCONEJ FORMIE
17 grudnia 2020

MODLIMY SIĘ O POKÓJ NA ŚWIECIE W 2021 ROKU ORAZ RYCHŁE USTANIE PANDEMII.