KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – W MAJU MODLIMY SIĘ O POKÓJ NA UKRAINIE I EUROPIE!