KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – W CZERWCU MODLIMY SIĘ ZA NOWOWYŚWIĘCONYCH KAPŁANÓW (NEOPREZBITERÓW) W KOŚCIELE.

NOWE OBOWIĄZKI KAPELANA POLAKÓW W DIECEZJI MEATH
28 maja 2021

W CZERWCU MODLIMY SIĘ ZA NOWOWYŚWIĘCONYCH KAPŁANÓW (NEOPREZBITERÓW) W KOŚCIELE.

PROŚMY O ŁASKĘ ŚWIĘTEGO ŻYCIA DLA NEOPREZBITERÓW I OPIEKĘ MATKI KAPŁANÓW!