Małżeństwo

Wszyscy chcący zawrzeć sakrament małżeństwa powinni zapoznać się z poniższymi informacjami.

Opcje miejsca ślubu:

 1. Ślub w Polsce:

  Opcja 1.1 – dokumenty spisujecie w Irlandii i są one przesłane do parafii, gdzie będzie ślub.

  Opcja 1.2  – w parafii, gdzie będzie ślub spisujecie wszystkie dokumenty.

 1. Ślub w Irlandii.

Zawarcie ślubu kościelnego w Polsce, spisanie protokołu w Irlandii (Opcja 1.1)

 Lista dokumentów i spraw, które należy załatwić przed ślubem:

 1. Pobrać aktualne świadectwa chrztu(na 3 miesiące przed ślubem!!!)
 2. Pobrać świadectwa bierzmowania z parafii urodzenia(niekoniecznie na 3 miesiące przed ślubem, czasami jest razem z świadectwem chrztu)
 3. Kurs przedmałżeński oraz poradnia rodzicielska.
 4. Oświadczenie rodziców narzeczonych (formularz w formacie pdf).
 5. Dokładny adres parafii w której będzie zawierany ślub.
 6. Imię i nazwisko Księdza Proboszcza parafii, gdzie będzie zawierany ślub.
 7. Dokładny adres diecezji, w której będzie zawierany ślub.
 8. Imiona, nazwiska, adresy zamieszkania świadków.
 9. Uiszczenie opłaty obowiązującej w Diecezji Meath.

Dokument w Urzędzie Stanu Cywilnego narzeczeni załatwiają we własnym zakresie:

Należy udać się do właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce po tzw. dokument małżeństwa konkordatowego (nie wcześniej jak 3 miesiące przed ślubem!!!), proszę pamiętać o dokumencie tożsamości.

Uwaga!!! Pierwsze kroki należy skierować do Księdza Proboszcza parafii, gdzie chcecie zawrzeć sakrament małżeństwa. Proszę zastosować się do zaleceń Księdza Proboszcza. (Diecezje mają czasami różne zwyczaje, proszę więc o otwartość.)

Zawarcie ślubu kościelnego w Irlandii (Opcja 2

Lista dokumentów i spraw, które należy załatwić przed ślubem:

 1. Złożenie minimum 3 miesiące przed planowaną datą ślubu zgłoszenia o intencji małżeństwa w biurze rejestracyjnym. (Civil Registration Office, więcej informacji na stroniewww.groireland.ie/getting_married.htm)
 2. Pobrać aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) świadectwa chrztu (z adnotacją, że zostało wydane do ślubu kościelnego).UWAGA: świadectwa na druku po łacinie lub jeżeli parafia takich nie posiada przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 3. Pobrać aktualne świadectwa bierzmowania (jeżeli na świadectwie chrztu znajduje się adnotacja o bierzmowaniu, to nie jest ono konieczne).UWAGA: świadectwa na druku po łacinie lub jeżeli parafia takich nie posiada przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 4. Ważne paszporty narzeczonych.
 5. Odbycie kursu dla narzeczonych i pobranie stosownego zaświadczenia.
 6. Powiadomienie parafii minimum 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Z powyższymi dokumentami udajemy się do księdza w naszej irlandzkiej parafii (parafianinem stajemy się automatycznie po 6 miesięcznym pobycie na jej terenie) albo do duszpasterza Polaków. On udzieli nam dalszych instrukcji.

UWAGA: powiadomienie parafii również musi nastąpić minimum 3 miesiące przed planowaną datą ślubu).

Ślub zawarty w Irlandii będzie ważny w świetle prawa irlandzkiego i polskiego. Po zawarciu małżeństwa musimy jednak przetłumaczyć nasze świadectwo ślubu na język polski i przesłać je do polskiego USC.