PIELGRZYMKA POLAKÓW DO KNOCK – 11 CZERWIEC 2022 (SOBOTA)

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – W MAJU MODLIMY SIĘ O POKÓJ NA UKRAINIE I EUROPIE!
27 lipca 2020
POMOC DLA UKRAINY
7 maja 2022

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ POLAKÓW DO KNOC 11 CZERWCA. TO BĘDZIE PIERWSZA PIELGRZYMKA PO CZASIE PANDEMII. MATKA BOŻA CZEKA NA NAS. PROSZĘ O KONTAKT TYCH, KTÓRZY CHCĄ JECHAĆ AUTOKAREM. UWAGA ZGŁOSZENIA DO 15 MAJA! NA DZIŚ NIE MAMY DECYZJI CO DO PIESZEJ PIELGRZYMKI. AVE MARIA!