AA

AA

Rada

JP II

JP II

Szkoła

PKMP

CREDO

CREDO logo

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Wszyscy chcący zawrzeć sakrament małżeństwa powinni zapoznać się z poniższymi informacjami.

Opcje miejsca ślubu:

1. Ślub w Polsce:

  Opcja 1.1 – dokumenty spisujecie w Irlandii i są one przesłane do parafii, gdzie będzie ślub.

  Opcja 1.2  – w parafii, gdzie będzie ślub spisujecie wszystkie dokumenty.

2. Ślub w Irlandii.

 

Zawarcie ślubu kościelnego w Polsce, spisanie protokołu w Irlandii (Opcja 1.1)

 Lista dokumentów i spraw, które należy załatwić przed ślubem:

1. Pobrać aktualne świadectwa chrztu (na 3 miesiące przed ślubem!!!)

2. Pobrać świadectwa bierzmowania z parafii urodzenia (niekoniecznie na 3 miesiące przed ślubem, czasami jest razem z świadectwem chrztu)

3. Kurs przedmałżeński oraz poradnia rodzicielska.

4. Oświadczenie rodziców narzeczonych (formularz w formacie pdf).

5. Dokładny adres parafii w której będzie zawierany ślub.

6. Imię i nazwisko Księdza Proboszcza parafii, gdzie będzie zawierany ślub.

7. Dokładny adres diecezji, w której będzie zawierany ślub.

8. Imiona, nazwiska, adresy zamieszkania świadków.

9. Uiszczenie opłaty obowiązującej w Diecezji Meath.                                                 

 

 

Dokument w Urzędzie Stanu Cywilnego narzeczeni załatwiają we własnym zakresie:

Należy udać się do właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce po tzw. dokument małżeństwa konkordatowego (nie wcześniej jak 3 miesiące przed ślubem!!!), proszę pamiętać o dokumencie tożsamości.

Uwaga!!! Pierwsze kroki należy skierować do Księdza Proboszcza parafii, gdzie chcecie zawrzeć sakrament małżeństwa. Proszę zastosować się do zaleceń Księdza Proboszcza. (Diecezje mają czasami różne zwyczaje, proszę więc o otwartość.)

 

Zawarcie ślubu kościelnego w Irlandii (Opcja 2

Lista dokumentów i spraw, które należy załatwić przed ślubem:

1. Złożenie minimum 3 miesiące przed planowaną datą ślubu zgłoszenia o intencji małżeństwa w biurze rejestracyjnym. (Civil Registration Office, więcej informacji na stronie www.groireland.ie/getting_married.htm )

2. Pobrać aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) świadectwa chrztu (z adnotacją, że zostało wydane do ślubu kościelnego). UWAGA: świadectwa na druku po łacinie lub jeżeli parafia takich nie posiada przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

3. Pobrać aktualne świadectwa bierzmowania (jeżeli na świadectwie chrztu znajduje się adnotacja o bierzmowaniu, to nie jest ono konieczne).UWAGA: świadectwa na druku po łacinie lub jeżeli parafia takich nie posiada przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

4. Ważne paszporty narzeczonych.

5. Odbycie kursu dla narzeczonych i pobranie stosownego zaświadczenia.

6. Powiadomienie parafii minimum 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Z powyższymi dokumentami udajemy się do księdza w naszej irlandzkiej parafii (parafianinem stajemy się automatycznie po 6 miesięcznym pobycie na jej terenie) albo do duszpasterza Polaków. On udzieli nam dalszych instrukcji.

UWAGA: powiadomienie parafii również musi nastąpić minimum 3 miesiące przed planowaną datą ślubu).

Ślub zawarty w Irlandii będzie ważny w świetle prawa irlandzkiego i polskiego. Po zawarciu małżeństwa musimy jednak przetłumaczyć nasze świadectwo ślubu na język polski i przesłać je do polskiego USC.

ZDJĘCIA 2015

ZDJĘCIA 2014

ZDJĘCIA 2013

ZDJĘCIA 2012

ZDJĘCIA 2011

ZDJĘCIA 2010

ZDJĘCIA 2009

ZDJĘCIA 2008