DZIĘKUJEMY ZA POMOC DLA UKRAINY – ZEBRALIŚMY 1220 EURO. BÓG ZAPŁAĆ ZA SERCE!!!

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – W LIPCU I SIERPNIU MODLIMY SIĘ O POKÓJ NA UKRAINIE I EUROPIE!
27 lipca 2020
Szczęść Boże.
W tym trudnym czasie wojny na Ukrainie chcemy wesprzeć Siostry Orionistki ,które prowadziły Dom Samotnej Matki na Ukrainie w Korotyczy pod Charkowem. Obecnie wszyscy schronili się w Jazłowcu pod Lwowem. Siostry majà pod opieką ok50 Osób-Matki z dziećmi ale też pomagają wszystkim na Ukrainie, którzy są w potrzebie .
Zaczyna brakować środków na jedzenie i podstawowe środki higieny, dlatego bardzo potrzebne wsparcie.
Bóg zapłać!  Ich przełożona to Siostra Kamila Frydryszewska. Zbiórki będę po mszach świętych w maju.
Fr. Janusz