Sakrament bierzmowania

Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, w którym Duch Święty uzdalnia
człowieka do głębokiego życia wiarą oraz głoszenia Ewangelii
poprzez dary Ducha.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W DIECEZJI MEATH

  • kapelan Polaków przeprowadza przygotowanie dla osób dorosłych, które chcą przystąpić do sakrament bierzmowania.
  • dzieci są przygotowywane w ramach wspólnot parafialnych
  • najczęściej uroczystość bierzmowanie jest w ramach wspólnoty parafialnej
  • koniecznym jest posiadanie aktu chrztu świętego
  • świadek winnien być osobą dorosłą, głęboko wierzącą
  • imię wybrane musi być imieniem świętego patrona.