27 lipca 2020

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – W MAJU MODLIMY SIĘ O ŁASKĘ ZDROWIA DLA CHOREJ MATKI I SZYBKI POWRÓT DO DZIECI.

W MAJU MODLIMY SIĘ O ŁASKĘ ZDROWIA DLA CHOREJ MATKI I SZYBKI POWRÓT DO DZIECI.